Ohlédnutí za Českým plesem

Posuďte sami, první ročník se opravdu vydařil. A my se na Vás opět těšíme v příštím roce, 2. 2. 2019.